III Curs dels Centres d’Estudis del Vallès

III Curs dels Centres d’Estudis del Vallès (Fundació Bosch i Cardellach)

Títol: Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945)

El CREM hi participa amb la ponència Els catòlics perpetuencs davant la Segona República. Trencaments i continuïtats, a càrrec d’Ernest Vilàs.

Del 26 d’octubre al 30 de novembre de 2016