Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC)

El CREM, des de la seva fundació, forma part de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) que neix a Vic el 6 de juny de 1992.

En el moment de la constitució, la CCEPC estava formada per una vintena de centres i instituts d’estudis locals i comarcals d’arreu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Actualment, agrupa més de 120 entitats, les quals actuen en pràcticament tots els territoris de domini lingüístic de la llengua catalana. Una minoria són grans centres de caràcter oficial, depenents de diputacions o ajuntaments, però la majoria de centres que formen part de la Coordinadora no depenen de cap institució oficial, no gaudeixen de gaires recursos econòmics i funcionen en bona part gràcies al voluntarisme dels seus/seves associats/des. L’àmbit d’actuació dels centres d’estudis varia, en alguns casos és estrictament local, en altres comarcal i, en menys mesura, alguns centres tenen un àmbit d’actuació que va més enllà del comarcal.

Els àmbits d’estudi són també múltiples, perquè n’hi ha dedicats a tots els àmbits de les ciències i la cultura en general. Com a resultat d’aquesta diversitat, les activitats que porten a terme els centres d’estudis són molt àmplies. Els centres d’estudis acostumen a ser unes entitats dinàmiques, on conviuen erudits locals amb llicenciats universitaris, a molts dels quals ha ofert un immillorable camp d’aprenentatge i un mitjà per poder publicar les seves investigacions. Les publicacions dels centres d’estudis cobreixen la divulgació específica de cada comarca i/o població.

Els centres d’estudis constitueixen en definitiva un teixit civil molt ric, que fan un servei evident a la societat. Encara que hi ha diferències en la manera com estan organitzats els centres d’estudis locals, les seves activitats i l’àmbit geogràfic i d’estudi que abasten són molt similars, la qual cosa fa que tinguin unes mateixes problemàtiques i necessitats que han impulsat la creació d’una entitat que les coordini.

Text extret i adaptat de www.ccepc.org/quisom.php

Institucions que donen suport a la CCEPC: