Patrimoni Natural

La regió mediterrània està considerada com una de les més biodiverses a escala global, amb alts valors d’endemismes (espècies exclusives d’aquesta regió) pel que fa al regne vegetal i animal (invertebrats i vertebrats) en comparació amb l’Europa no mediterrània.

Santa Perpètua de Mogoda se situa dins de la regió mediterrània i al bell mig d’una via de migració de les aus.

Els espais naturals de Santa Perpètua de Mogoda són de caire eminentment agroforestal amb un domini del cultiu intensiu de secà. Entre ells, cal destacar l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Gallecs,  i Santiga. La riera de Caldes és l’ecosistema fluvial més important del municipi, si bé també és necessari senyalar la riera de Santiga i els seus tributaris per algunes característiques naturals que acompanyen aquests modestos, però interessants cursos d’aigua (p. ex. els boscos-galeria).

A la fotografia s’observa la carena de Bandolers en primer pla i al fons espais naturals de la serralada prelitoral
A la fotografia s’observa la carena de Bandolers en primer pla i al fons espais naturals de la serralada prelitoral que conformen el límit nord de la IBA 139, alguns d’ells protegits dins de la xarxa natura (Parc Natural de St. Llorenç del Munt i l’Obac, Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i Cingles de Bertí-Gallifa). Fotografia: F. X. Macià.

Part d’aquest patrimoni natural queda inclòs dins d’una àrea important per a les aus (IBA, Important Bird Area), delimitada per SEO/BirdLife a la dècada dels noranta del segle XX. Es tracta de la IBA 139 “serres prelitorals de Barcelona” que abasta l’EIN de Gallecs, i Santiga fins arribar a la serralada prelitoral.

En definitiva, l’àmbit administratiu del municipi esdevé una àrea amb una biodiversitat d’un valor inqüestionable.

El paisatge en mosaic de Santiga
El paisatge en mosaic de Santiga, amb l’alternança de parcel·les de cultiu, marges arbrats i arbustius, i el bosc galeria de la seva riera. Fotografia: F. X: Macià.

El desenvolupament industrial, urbanístic i d’infraestructures ha determinat una pèrdua i fragmentació remarcable dels espais naturals a Sta. Perpètua de Mogoda al llarg de les darreres dècades. Malgrat tot, encara persisteixen extensions sense urbanitzar, amb interessants aspectes naturals que és elemental conèixer i conservar. La divulgació dirigida a la ciutadania és una eina fonamental per a posar en valor el patrimoni natural i promoure la seva conservació a una àrea amb una intensa pressió humana que posa en risc la biodiversitat a través d’una gestió inadequada de l’ús públic i les activitats, productives o no (agricultura, ramaderia, caça, etc.), i la urbanització. L’estudi del patrimoni natural ens proporciona coneixement, arguments per a preservar-lo. Arguments i coneixement que de retruc cal compartir a través de la divulgació amb la resta de la ciutadania.

Conscient del que s’ha perdut, tot i que també del valor del que encara es preserva, tant per a les generacions contemporànies com per a les futures, i del fet que és necessari desenvolupar una feina enorme en matèria de divulgació de la natura pròpia del municipi i de la plana del Vallès, i la seva conservació, el CREM va crear la secció de Patrimoni Natural l’any 2013. Així, aquesta secció  va néixer per a treballar diverses línies amb relació al patrimoni natural:

  • La seva divulgació.
  • La seva conservació.
  • El seu estudi.

La secció de Natura duu a terme xerrades, cursos, tallers, sortides naturalistes, publicacions i altres iniciatives, amb la finalitat de promoure i impulsar la divulgació, la conservació i l’estudi del patrimoni natural. Està integrada per perpetuencs que al llarg del seu recorregut com a naturalistes han centrat una part important dels seus esforços en l’àmbit territorial de Santa Perpètua de Mogoda i els seus entorns.