Membres Fundadors i Primera Junta Directiva

Membres Fundadors
Joan Corbalan Gil
Maria Isabel Díez Jiménez
Pere Garcia i Batalla
Joan Eloi Gispert Trilles
Josep Humet i Folguera
Dara Ljubojevic
Josep Maria Margalida Gatnau
Rafael Martín Manzano
Joan Ricart i Aleñà
Núria Rius Vernet
Josep Ventura i Humet
Ernesto Vilàs Galindo
Jaume Vinyals i Rovira

Primera Junta Directiva
President
Ernesto Vilàs Galindo
Vicepresident
Josep Ventura i Humet
Secretari
Joan Corbalan Gil
Tresorer
Núria Rius Vernet

Vocals
Pere Garcia i Batalla
Joan Ricart i Aleñà
Rafael Martín Manzano
Maria Isabel Díez Jiménez