Junta Directiva Actual

Després de la renovació parcial, votada en Assamblea General, el 3 de maig de 2018, la Junta Directiva ha quedat constituïda de la següent manera:

President
Pere Garcia i Batalla
Vicepresident
Josep Ventura Humet
Secretari
Rafael Martín Manzano
Tresorer
Miquel Àngel Rodríguez i Villuendas

Vocals
Ernesto Vilàs Galindo
Joan Carreras Fabra