Funcionament del CREM

El CREM és un Centre d’estudis locals, als Països Catalans n’hi ha més de 120, obert a la participació ciutadana, que s’organitza de la manera següent:

  • Persones associades que satisfan una quota anual de 20 €, que dona dret a rebre informació de totes les activitats organitzades per l’entitat i a obtenir gratuïtament un exemplar de cada publicació de l’Ordit, així com descomptes en altres publicacions del CREM o on hi col·labori. Com en qualsevol altra associació , els socis del CREM tenen dret a participar en l’organització de les activitats, a tenir veu i vot a l’assemblea, a elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius (Estatuts, Art.10)
  • Persones col·laboradores que participen de manera activa en les tasques de recerca i divulgació del CREM.
  • Persones Patrocinadores, físiques o jurídiques, que fan una aportació econòmica o de serveis per al funcionament o promoció del CREM.
  • Socis i Sòcies d’honor: persones o entitats que pels seus mitjans hagin ofert al CREM la seva col·laboració científica, el treball personal i la protecció material i econòmica que cal a l’entitat (Estatuts, Art.8)
  • Amics i Amigues del CREM: totes aquelles persones que volen rebre informació i assistir a les activitats que organitza l’entitat.